Comvex İstanbul 2016

Türkiye yük ve yolcu taşımacılığı sektörünün uluslararası ticaretteki konumunu daha etkin kullanmasına ve bölgedeki ticaretten daha fazla pay almasına katkı sağlayan COMVEX İstanbul ve Logist Eurasia 2016 fuarları 18 farklı ülkeden toplam 209 firmaya ev sahipliği yaptı.

0
Ülke
0
Firma ve Firma Temsilciliği
yurt içi 0 ilden 0 ziyaretçi
yurt dışı 0 ülkeden 0 ziyaretçi
Ziyaretçilerin Kurum İçindeki Görev Dağılımları
  • Pazarlama
  • Üst Düzey Yöneticiler
  • Satış
  • AR-GE / Mühendislik
  • Üretim
  • Satınalma
Ticari Ziyaret Amaçları
  • Yeni Trend, Ürün ve Teknolojileri Görme
  • Ürün Satınalmak
  • Mevcut İş Ortakları ile Buluşmak
  • Temsilcilik Anlaşmaları Yapmak
Ziyaretçilerin Geldiği İller
Ziyaretçilerin Geldiği Ülkeler